ณพ ณรงค์เดช เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2525 เป็นบุตรชายของนายเกษม ณรงค์เดช อดีตประธานกลุ่มบริษัท เคพีเอ็น และคุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา