ประวัติ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นบุคคลสำคัญในวงการการเมืองและเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย หลังจากลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร