ธ.ก.ส. ได้เปิดเผยว่า กนง. อนุมัติเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 2.00% ต่อปี จาก 1.75% ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 66