นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ได้ตัดสินใจส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งให้กับมูลนิธิต่างๆ นายกฯ ได้รับเงินเดือนรวม 125,590 บาทต่อเดือน แบ่งเป็น 75,…