โครงการบัตรทองออนไลน์ นี้มุ่งหวังที่จะให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมและสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับประชาชน ผ่านการใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการเข้ารับบริการทางสุขภาพทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มความ…