การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ชี้แจงกรณีบิลค่าไฟของวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่มีเพียงรูปดอกจันและไม่ระบุค่า FT และยอดเงิน หลังเปลี่ยนแปลงระบบการจดหน่วยเป็นแบบดิจิตอล โ…