รฟม.ได้กำหนดให้ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแบบเสมือนจริงเป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566