มติ ครม. เคาะลดค่าไฟฟ้าเหลือ 4.10 บาท จาก 4.45 บาท เริ่มรอบบิลเดือน ก.ย. 66 ส่วน ราคาน้ำมันดีเซลลดลงเหลือต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร เริ่ม 20 ก.ย. 66