ยื่นภาษีออนไลน์ในปี 2566 (สำหรับยื่นในปี 2567) ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากรเป็นกระบวนการที่ทำได้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้เสียภาษีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ, มนุษย์เงินเดือน, หรือฟรีแลนซ์