อธิบดีกรมการจัดหางานเตือนประชาชนว่าอย่าเชื่อ SMS ที่อ้างชื่อกรมการจัดหางานแจ้งเรื่องเงินชดเชย 2,000 บาทในกรณีว่างงาน และไม่ควรกดลิงก์ที่แนบมา