นาวาตรีศิธา ทิวารี หรือ ผู้พันปุ่น เคยเป็นนักบินขับไล่ F-5 และ F-16 ในกองทัพอากาศเป็นเวลา 8 ปี ก่อนลาออกเพื่อเข้าสู่การเมืองในปี 2543