สมัครสอบประกันสังคม สามารถทำผ่านอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งหมด 33 ตำแหน่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566