ททท. เปิดจองใช้สิทธิ์โครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในวันที่ 7 มีนาคม 2566