สิระ เจนจาคะ นอกจากผลงานในด้านการเมืองแล้ว นายสิระ เจนจาคะ ยังมีธุรกิจส่วนตัวด้วย