เงินบาทอ่อนค่า หมายถึง สถานการณ์ที่ค่าเงินบาทลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ นั่นหมายความว่าเมื่อคุณนำเงินบาทไปแลกเงินสกุลอื่น คุณจะได้จำนวนเงินสกุลนั้นน้อยลง