ส่อง เงินเดือนพยาบาล 2566 โดยพยาบาล เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญกับสังคมมาก เนื่องจากมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนแพทย์ โดยพยาบาลต้องมีทักษะและความรู้หลากหลาย