ข่าวเกี่ยวกับการแจกเงิน 7,000 บาท ผ่านเป๋าตัง ในเดือนกันยายน ที่มีการกระแสดังขึ้นบนโซเชียลมีเดียนั้น ไม่เป็นความจริง