ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 น., การให้บริการ SCB EASY NET จะถูกยกเลิก แต่ลูกค้าสามารถใช้ SCB EASY App แทนได้