นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้แจ้งให้ประชาชน การจ่าย เงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยมีคณะกรรมการที่กำลังพิจารณาเรื่องการขยายรัศมีการใช้เงินนี้ไปจนถึงพื้นที่อำเภอหรือจังหวัด