นายเศรษฐา ทวีสิน ปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 12,000 ล้านบาท ในการจัดทำแอปพลิเคชั่น (Super App) สำหรับแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท