ข่าวล่าสุด การค้นพบแหล่ง แร่ลิเทียม ในประเทศไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ค้นพบแหล่…