ในปัจจุบัน มิจฉาชีพต่างพยายามใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง หนึ่งในวิธีที่พบบ่อยคือการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง หรือ เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานรัฐบาล