ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศข้อความจากกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการขยายเวลาให้ผู้เสียภาษีสามารถยื่นภาษี และชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตได้นานขึ้น 8 วัน จากเดิมที่กำหนดไว้