ขั้นตอน การลงทะเบียน เลือกตั้งประกันสังคม ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำได้ง่ายๆ เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 นี้