การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ประกันสังคมมาตรา 33 ทำได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องผ่านนายจ้าง โดยมีขั้นตอนดังนี้