กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay ได้อีกครั้ง