การลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคม หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการในการตรวจสอบสิทธิและประมวลผลการจ่ายเงินค่าชดเชยว่างงาน