สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ออกมาประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบอุทรณ์ รอบเก็บตก สำหรับคนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งจะได้รับเงินย้อนหลังสูงสุด 2,700 บาท