สำนักข่าวชี้แจงว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 สามารถกดเงินสดได้ โดยกรมบัญชีกลางภายใต้กระทรวงการคลัง ได้ยืนยันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว