ตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเป้าหมายหลักคือการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ระยะเวลาการโอนเงินนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567