การลงทะเบียนแอป "ทางรัฐ" นั้นเป็นขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว